Chi tiết Công trình

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Mã Công trình :
Mô tả : CƠ SỞ VẬT CHẤT PHONG PHÚ, HIỆN ĐẠI: DIỆN TÍCH NHÀ MÁY RỘNG RÃI, THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ THIẾT BỊ CHẾ TẠOBÊ TÔNG ĐA DẠNG DỒI DÀO, TIÊN TIẾN CÓ THỂ ĐÁP ỨNG NHIỀU LOẠI HÌNH SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BÊ TÔNG CHO CÁC ĐƠN HÀNG

CƠ SỞ VẬT CHẤT PHONG PHÚ, HIỆN ĐẠI: DIỆN TÍCH NHÀ MÁY RỘNG RÃI, THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ THIẾT BỊ CHẾ TẠOBÊ TÔNG ĐA DẠNG DỒI DÀO, TIÊN TIẾN CÓ THỂ ĐÁP ỨNG NHIỀU LOẠI HÌNH SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BÊ TÔNG CHO CÁC ĐƠN HÀNG

Công trình Khác
Cty TNHH MTV Thép Miền Nam - Vnsteel
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐO
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
Chat với chúng tôi